อบต. คลองห้า แผ่นกันสาดโปร่งแสง

อบต. คลองเจ็ด หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลบึงน้ำรักษ์ แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

 ตำบลบึงยี่โถ แผ่นใส สีใสกระจก

 ตำบลบึงสนั่น หลังคา พียู  โฟม

ตำบลประชาธิปัตย์ หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลรังสิต แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ตำบลลำผักกูด แผ่นกันสาดโปร่งแสง

 ทต. ธัญบุรี หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ทน. รังสิต แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น