Author Archives: admin

อบต. บ้านใหม่ หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลคลองข่อย หลังคา พียู  โฟม

ตำบลคลองพระอุดม หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลคลองเกลือ แผ่นใส สีขาวขุ่น 

 ตำบลท่าอิฐ แผ่นใส สีใสกระจก

 ตำบลบางตลาด  แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

 ตำบลบางตะไนย์ แผ่นกันสาดโปร่งแสง

ตำบลบางพลับ  หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลบางพูด หลังคา พียู  โฟม

ตำบลบ้านใหม่ หลังคา พียู ลายไม้

Call Now Button