Category Archives: เขตลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google page search by address the focus keyphrase name in category.

เขตลาดพร้าว Khet Lat Phrao is one of 50 districts of กรุงเทพมหานคร Bangkok, Thailand.

บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด

MK Metalsheet Products Company Limited

เขตลาดพร้าว เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมืองทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ)

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

เดิมเขตลาดพร้าวมีฐานะเป็น ตำบลลาดพร้าว ขึ้นอยู่กับอำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร ต่อมาได้มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร เปลี่ยนเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เปลี่ยนการเรียกเขตการปกครองใหม่ด้วย ตำบลลาดพร้าวจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงลาดพร้าว และอยู่ในเขตการปกครองของสำนักงานเขตบางกะปิ

ต่อมาในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2532 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกะปิ และตั้ง เขตลาดพร้าว และเขตบึงกุ่ม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตลาดพร้าวใหม่ โดยแบ่งพื้นที่แขวงจรเข้บัวเฉพาะส่วนที่อยู่ฟากเหนือคลองโคกครามและคลองตาเร่งไปเป็นพื้นที่ของเขตบางเขน และแบ่งพื้นที่บางส่วนของแขวงลาดพร้าวไปจัดตั้งเป็นเขตวังทองหลาง ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการจัดขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรของแต่ละเขตให้มีความเหมาะสมใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง

และในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทยได้โอนพื้นที่บางส่วนของเขตวังทองหลางมาเป็นส่วนหนึ่งของแขวงลาดพร้าว

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตลาดพร้าวแบ่งพื้นที่การปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
ลาดพร้าว Lat Phrao
14.445
92,244
44,648
6,422.08
จรเข้บัว Chorakhe Bua
7.055
27,465
11,822
3,892.98
ทั้งหมด
21.500
119,709
56,470
5,567.86

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • วัดลาดพร้าว
 • วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
 • วัดสิริกมลาวาส
 • วัดลาดปลาเค้า
 • พระตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัย 4
 • เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

การสาธารณสุข[แก้]

 1. โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4
 2. ศูนย์แพทย์เสนาเวชการคลินิก
 3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4
 4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม จรเข้บัว
 5. ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม จันทร์-ทองอินทร์ ดวงเด่น

ถนนนาคนิวาส แพนเนล พียู

ถนนลาดพร้าววังหิน หลังคา พียู ลายไม้

 ถนนสตรีวิทยา 2 แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ถนนโชคชัย 4 แผ่นใส สีใสกระจก

แขวงจรเข้บัว หลังคา แซนวิช พียูโฟม

แขวงลาดพร้าว หลังคา พียู  โฟม

เขตลาดพร้าว MK Metalsheet PK110

เขตลาดพร้าว MK Metalsheet PK110 เขตลาดพร้าว MK Metalshe […]

Call Now Button