Category Archives: ถนนบางบอน 4

ถนนบางบอน 4

ถนนบางบอน 4 is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google page search by address the focus keyphrase name in category.

ถนนบางบอน 4 เป็นถนนสายหลักเส้นหนึ่งในเขตหนองแขม Khet Nong Khaem.

เขตหนองแขม Khet Nong Khaem is one of 50 districts of กรุงเทพมหานคร Bangkok, Thailand.

แขวงหนองค้างพลู – วิกิพีเดีย

บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด

MK Metalsheet Products Company Limited

เขตหนองแขม เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพเศรษฐกิจดั้งเดิมขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากชุมชนเมืองขยายตัวจากพื้นที่ชั้นใน มีผู้ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพมากขึ้น พื้นที่การเกษตรจึงเริ่มถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล สาธารณสุข สถานีโทรทัศน์ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และหมู่บ้านจัดสรร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่บนฝั่งธนบุรี (ทางตะวันตกสุดของกรุงเทพมหานคร) มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ที่มาของชื่อเขต[แก้]

บริเวณแขวงหนองแขมในอดีตมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม บางแห่งมีน้ำท่วมขังตลอด (หนองน้ำ) และมีต้นแขม (หญ้าขนาดสูงชนิดหนึ่ง) ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นพง ก่อนหน้านั้นเคยมีชื่อเรียกว่า “หนองน้ำแดง” แต่ถูกลืมไปแล้ว[3] จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2413 พระวินัยธร (คำ) เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน เมืองนครปฐม ได้สร้างวัดขึ้นที่ริมหนองน้ำแห่งหนึ่งและตั้งชื่อวัดว่า “วัดหนองแขม”[4] ตามลักษณะของพื้นที่ ส่วนชาวบ้านก็ได้ขุดบ่อไว้ริมหนองเพื่ออาศัยใช้น้ำจืดและเรียกว่า “บ่อหนองแขม”[4]

ประวัติ[แก้]

ต่อมาบริเวณหนองแขมซึ่งมีคลองภาษีเจริญตัดผ่านมีความเจริญและมีผู้คนเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง อำเภอหนองแขม ขึ้นตรงต่อกระทรวงนครบาล เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในย่านฝั่งตะวันตกของพระนครได้[4] โดยอำเภอหนองแขมสมัยนั้นแบ่งออกเป็น 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองแขม ตำแหน่งกำนันมีชื่อว่าขุนขจรหนองแขมเขตร์, ตำบลหนองค้างพลู มีขุนประเทศหนองแขมขันธ์เป็นกำนัน, ตำบลหลักหนึ่ง มีขุนหนองแขมกนิษฐศรเป็นกำนัน และตำบลหลักสอง มีขุนภิบาลเขตร์นครเป็นกำนัน ตั้งที่ว่าการอำเภออยู่หน้าโรงจับกัง (บ้านพักคนงาน) ของโรงสีเหลียงเฮงฮวดในปัจจุบัน[4] จนถึงปี พ.ศ. 2452 จึงย้ายไปตั้งริมคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ บริเวณปากคลองมหาศร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแขม[4]

ครั้นในปี พ.ศ. 2472 ทางการได้ลดฐานะอำเภอหนองแขมลงเป็น กิ่งอำเภอหนองแขม ขึ้นกับอำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะท้องที่ริมคลองภาษีเจริญ (บางส่วน) ของตำบลหนองแขมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหนองแขมในปี พ.ศ. 2499[5] จนถึงปี พ.ศ. 2501 เมื่อสภาพท้องที่มีความเจริญมากขึ้น จึงมีพระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้ง อำเภอหนองแขม ขึ้นอีกครั้ง[6] ประกอบด้วยเขตการปกครองย่อย 3 ตำบล เนื่องจากตำบลหลักหนึ่งซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลบางแคนั้น[4] ยังคงอยู่ในการปกครองของอำเภอภาษีเจริญ[7]

จนกระทั่งมีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีในปี พ.ศ. 2514[8] และเปลี่ยนรูปแบบเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515[9] โดยยุบเลิกการปกครองท้องถิ่นแบบสุขาภิบาล รวมทั้งเปลี่ยนคำเรียกเขตการปกครองใหม่ อำเภอหนองแขมจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตหนองแขม และในปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ายที่ว่าการเขตจากปากคลองมหาศร มาตั้งที่หมู่ที่ 7 แขวงหนองค้างพลู ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานเขตปัจจุบัน[4]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 กระทรวงมหาดไทยได้แยกแขวงหลักสอง (เฉพาะทางฟากตะวันออกของซอยเพชรเกษม 69 และถนนบางบอน 3) ไปจัดตั้งเป็นเขตบางแค[10] ส่วนพื้นที่แขวงหลักสองเดิม (ที่อยู่ทางฟากตะวันตก) ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของแขวงหนองค้างพลูและแขวงหนองแขม[11]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตหนองแขมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
หนองแขม Nong Khaem
18.789
80,059
29,832
4,260.95
หนองค้างพลู Nong Khang Phlu
17.036
76,208
30,848
4,473.35
ทั้งหมด
35.825
156,267
60,680
4,361.95

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลักในพื้นที่เขตหนองแขม ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

 ถนนบางบอน 4 หลังคา แซนวิช พียูโฟม

เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม “เรามีสินค้าไว้บริการมากมาย”

เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม “เรามีสินค้าไว้บริการมากมาย”   เอ็มเค เมทัลชีท ให้บริการลูกค้ารวดเร็วฉับไว เป็นที่ประทับใจของลูกค้าทุกราย ต่างก็ “กดไลค์” ให้ เอ็มเค เมทัลชีท อย่างเต็มใจ หากลูกค้าต้องการ ผู้รับเหมาทำหลังคา เอ็มเค เมทัลชีท มีช่างรับเหมาหลังคาเหล็กให้บริการ สนใจขอข้อมูล metal sheet หลังคา กันสาด หลังคาmetal sheet หลังคาเหล็ก หลังคาโรงรถ โครงหลังคาเมทัลชีท เมทัลชีท หลังคาเมทัลชีท ราคาเมทัลชีท ราคาหลังคาเมทัลชีท หลังคาเมทัลชีทราคา เมทัลชีทราคา แผ่นเมทัลชีท แบบหลังคาเมทัลชีท   โปรดติดต่อ เอ็มเค เมทัลชีท แผ่นเดียวเราก็ขาย “A single sheet, we also sell” เพราะ “คุณ คือลูกค้าคนสำคัญ” สาขาบางนา: […]

ใกล้สวนพุทธรักษ์ เพชรเกษม 77 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม ติดตั้งหลังคาที่จอดรถ

ใกล้สวนพุทธรักษ์ เพชรเกษม 77 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม ติดตั้งหลังคาที่จอดรถ   เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1  ผู้ผลิตและจำหน่าย ‎แผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีท เมทัลชีทลอนฝ้า-ลอนผนัง เหล็กโครงหลังคา เหล็กรูปพรรณต่างๆ  เจ้าของสโลแกน “‎แผ่นเดียวเราก็ขาย” (A single sheet, we also sell) ผลิตหลังคาเมทัลชีท ให้คุณธีรวัฒน์ ไปติดตั้งหลังคาที่จอดรถ ที่ใกล้สวนพุทธรักษ์ เพชรเกษม 77 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร   เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1 ให้บริการลูกค้ารวดเร็วฉับไว เป็นที่ประทับใจของลูกค้าทุกราย ต่างก็ “กดไลค์” ให้ เอ็มเค เมทัลชีท อย่างเต็มใจ   หากลูกค้าต้องการ ผู้รับเหมาทำหลังคา เอ็มเค เมทัลชีท มีช่างรับเหมาหลังคาเหล็กให้บริการ สนใจขอข้อมูล metal […]

ใครๆ ก็ยกนิ้ว “กดไลค์”ให้ เอ็มเค เมทัลชีท กันทั้งนั้นเลยครับ !!! (LK056)

ใครๆ ก็ยกนิ้ว “กดไลค์”ให้ เอ็มเค เมทัลชีท กันทั้งนั้นเลยครับ  !!! (LK056)   เอ็มเค เมทัลชีท ให้บริการลูกค้ารวดเร็วฉับไว เป็นที่ประทับใจของลูกค้าทุกราย ต่างก็ “กดไลค์” ให้ เอ็มเค เมทัลชีท อย่างเต็มใจ หากลูกค้าต้องการ ผู้รับเหมาทำหลังคา เอ็มเค เมทัลชีท มีช่างรับเหมาหลังคาเหล็กให้บริการ สนใจขอข้อมูล metal sheet หลังคา กันสาด หลังคาmetal sheet หลังคาเหล็ก หลังคาโรงรถ โครงหลังคาเมทัลชีท เมทัลชีท หลังคาเมทัลชีท ราคาเมทัลชีท ราคาหลังคาเมทัลชีท หลังคาเมทัลชีทราคา เมทัลชีทราคา แผ่นเมทัลชีท แบบหลังคาเมทัลชีท เมทัลชีทลอนผ้า-ผนัง แผ่นใส ลูกหมุนฐานเมทัลชีท   โปรดติดต่อ เอ็มเค เมทัลชีท แผ่นเดียวเราก็ขาย “A single sheet, we also […]

เพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม ทำหลังคากันสาด เมทัลชีท

เพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม ทำหลังคากันสาด เมทัลชีท   เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1  ผู้ผลิตและจำหน่าย ‎แผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีท เมทัลชีทลอนฝ้า-ลอนผนัง เหล็กโครงหลังคา เหล็กรูปพรรณต่างๆ  เจ้าของสโลแกน “‎แผ่นเดียวเราก็ขาย” (A single sheet, we also sell) ผลิตหลังคาเมทัลชีท ให้คุณไพรัช ไปติดตั้งหลังคากันสาด เมทัลชีท ที่เพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร   เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1 ให้บริการลูกค้ารวดเร็วฉับไว เป็นที่ประทับใจของลูกค้าทุกราย ต่างก็ “กดไลค์” ให้ เอ็มเค เมทัลชีท อย่างเต็มใจ   หากลูกค้าต้องการ ผู้รับเหมาทำหลังคา เอ็มเค เมทัลชีท มีช่างรับเหมาหลังคาเหล็กให้บริการ สนใจขอข้อมูล metal […]

เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จัดจำหน่ายเหล็กโครงสร้าง เหล็กรูปพรรณมากมายหลายชนิด

เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จัดจำหน่ายเหล็กโครงสร้าง เหล็กรูปพรรณมากมายหลายชนิด   เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1  ผู้ผลิตและจำหน่าย ‎แผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีท เมทัลชีทลอนฝ้า-ลอนผนัง เหล็กโครงหลังคา เหล็กรูปพรรณต่างๆ  เจ้าของสโลแกน “‎แผ่นเดียวเราก็ขาย” (A single sheet, we also sell) ยังจัดจำหน่ายเหล็กโครงสร้าง เหล็กรูปพรรณมากมายหลายชนิด สำหรับใช้งานทางด้านเมทัลชีทโดยเฉพาะ และอื่นๆ อีกด้วย   เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1 ให้บริการลูกค้ารวดเร็วฉับไว เป็นที่ประทับใจของลูกค้าทุกราย ต่างก็ “กดไลค์” ให้ เอ็มเค เมทัลชีท อย่างเต็มใจ   หากลูกค้าต้องการ ผู้รับเหมาทำหลังคา เอ็มเค เมทัลชีท มีช่างรับเหมาหลังคาเหล็กให้บริการ สนใจขอข้อมูล metal sheet หลังคา กันสาด […]

เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1 (PK 95)

เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1   ผู้ผลิตและจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีท พร้อมบริการพับครอบเมทัลชีททุกแบบ แม่นยำและให้บริการลูกค้ารวดเร็วฉับไว คุณภาพเหนือมาตรฐาน เรามีพร้อมทั้งลูกหมุนระบายอากาศ และสกรูหลายขนาดให้เลือก สำหรับยิงแผ่นเมทัลชีทและครอบข้างต่างๆ  (PK 95)   หากลูกค้าต้องการ ผู้รับเหมาทำหลังคา เอ็มเค เมทัลชีท มีช่างรับเหมาหลังคาเหล็กให้บริการ   สนใจขอข้อมูล metal sheet หลังคา กันสาด หลังคาmetal sheet หลังคาเหล็ก หลังคาโรงรถ โครงหลังคาเมทัลชีท เมทัลชีท หลังคาเมทัลชีท ราคาเมทัลชีท ราคาหลังคาเมทัลชีท หลังคาเมทัลชีทราคา เมทัลชีทราคา แผ่นเมทัลชีท แบบหลังคาเมทัลชีท   โปรดติดต่อ เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1    แผ่นเดียวเราก็ขาย “A single sheet, we also sell” เพราะ “คุณ คือลูกค้าคนสำคัญ” มือถือ […]

เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนอมแขม รวดเร็วทันใจ สั่งปุ๊ป….ได้ปั๊ป

เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนอมแขม  รวดเร็วทันใจ สั่งปุ๊ป….ได้ปั๊ป   เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1 ให้บริการลูกค้ารวดเร็วฉับไว เป็นที่ประทับใจของลูกค้าทุกราย ต่างก็ “กดไลค์” ให้ เอ็มเค เมทัลชีท อย่างเต็มใจ   หากลูกค้าต้องการ ผู้รับเหมาทำหลังคา เอ็มเค เมทัลชีท มีช่างรับเหมาหลังคาเหล็กให้บริการ สนใจขอข้อมูล metal sheet หลังคา กันสาด หลังคาmetal sheet หลังคาเหล็ก หลังคาโรงรถ โครงหลังคาเมทัลชีท เมทัลชีท หลังคาเมทัลชีท ราคาเมทัลชีท ราคาหลังคาเมทัลชีท หลังคาเมทัลชีทราคา เมทัลชีทราคา แผ่นเมทัลชีท แบบหลังคาเมทัลชีท ลูกหมุนระบายอากาศ แผ่นใส แผ่นโปร่งแสง   โปรดติดต่อ เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1   แผ่นเดียวเราก็ขาย “A […]

ใครๆ ก็ยกนิ้ว “กดไลค์”ให้ เอ็มเค เมทัลชีท กันทั้งนั้นเลยครับ !!! (LK045)

ใครๆ ก็ยกนิ้ว “กดไลค์”ให้ เอ็มเค เมทัลชีท กันทั้งนั้นเลยครับ  !!! (LK045)   เอ็มเค เมทัลชีท ให้บริการลูกค้ารวดเร็วฉับไว เป็นที่ประทับใจของลูกค้าทุกราย ต่างก็ “กดไลค์” ให้ เอ็มเค เมทัลชีท อย่างเต็มใจ หากลูกค้าต้องการ ผู้รับเหมาทำหลังคา เอ็มเค เมทัลชีท มีช่างรับเหมาหลังคาเหล็กให้บริการ สนใจขอข้อมูล metal sheet หลังคา กันสาด หลังคาmetal sheet หลังคาเหล็ก หลังคาโรงรถ โครงหลังคาเมทัลชีท เมทัลชีท หลังคาเมทัลชีท ราคาเมทัลชีท ราคาหลังคาเมทัลชีท หลังคาเมทัลชีทราคา เมทัลชีทราคา แผ่นเมทัลชีท แบบหลังคาเมทัลชีท เมทัลชีทลอนผ้า-ผนัง แผ่นใส ลูกหมุนฐานเมทัลชีท   โปรดติดต่อ เอ็มเค เมทัลชีท แผ่นเดียวเราก็ขาย “A single sheet, we also […]

เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนอมแขม แผ่นใสโปร่งแสง

เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนอมแขม แผ่นใสโปร่งแสง   เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1 ให้บริการลูกค้ารวดเร็วฉับไว เป็นที่ประทับใจของลูกค้าทุกราย ต่างก็ “กดไลค์” ให้ เอ็มเค เมทัลชีท อย่างเต็มใจ   หากลูกค้าต้องการ ผู้รับเหมาทำหลังคา เอ็มเค เมทัลชีท มีช่างรับเหมาหลังคาเหล็กให้บริการ สนใจขอข้อมูล metal sheet หลังคา กันสาด หลังคาmetal sheet หลังคาเหล็ก หลังคาโรงรถ โครงหลังคาเมทัลชีท เมทัลชีท หลังคาเมทัลชีท ราคาเมทัลชีท ราคาหลังคาเมทัลชีท หลังคาเมทัลชีทราคา เมทัลชีทราคา แผ่นเมทัลชีท แบบหลังคาเมทัลชีท ลูกหมุนระบายอากาศ แผ่นใส แผ่นโปร่งแสง   โปรดติดต่อ เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1   แผ่นเดียวเราก็ขาย “A single […]

Call Now Button