Category Archives: อำเภอลาดหลุมแก้ว

อำเภอลาดหลุมแก้ว

อำเภอลาดหลุมแก้ว is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google page search by address the focus keyword name in category.

อำเภอลาดหลุมแก้ว เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี

บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด

MK Metalsheet Products Company Limited

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

อำเภอลาดหลุมแก้วเดิมชื่อ อำเภอเชียงราก ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน[1]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

พื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น ตำบล (tambon) แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 67 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ระแหง (Rahaeng) 12 หมู่บ้าน 5. คลองพระอุดม (Khlong Phra Udom) 7 หมู่บ้าน
2. ลาดหลุมแก้ว (Lat Lum Kaeo) 7 หมู่บ้าน 6. บ่อเงิน (Bo Ngoen) 7 หมู่บ้าน
3. คูบางหลวง (Khu Bang Luang) 12 หมู่บ้าน 7. หน้าไม้ (Na Mai) 11 หมู่บ้าน
4. คูขวาง (Khu Khwang) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

อำเภอลาดหลุมแก้วประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลระแหง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลระแหง
 • เทศบาลตำบลคลองพระอุดม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพระอุดมทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลคูขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูขวางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลระแหง (นอกเขตเทศบาลตำบลระแหง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดหลุมแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูบางหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อเงินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าไม้ทั้งตำบล

การคมนาคม[แก้]

เส้นทางสายหลักของอำเภอลาดหลุมแก้ว ได้แก่

 1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก)
 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี)
 3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (ถนนปทุมธานี-บางเลน)

เส้นทางสายรองของอำเภอลาดหลุมแก้ว ได้แก่ ถนนเลียบคลองพระอุดม

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • วัดบัวขวัญ

เป็นวัดที่อยู่ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว ในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปปางพระผอม เป็นพระพุทธรูป ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมกับพระพุทธรูปตามระเบียงวัดเบญจมบพิตร นอกจากนี้ยังมีพลับพลาที่ประทับแรกนาขวัญ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่เรียกว่า “ศาลาแดง” เดิมตั้งอยู่ที่วังพญาไท ในกรุงเทพฯ สร้างเป็นพลับพลาไม้สักทั้งหลังแม้แต่หลังคา นับเป็นพลับพลาที่สวยงามและทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมชิ้นหนึ่ง

 • วัดเจดีย์หอย

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว ใช้ทางหลวงหมายเลข 346 (ปทุมธานี-บางเลน) ถึงหลักกม.ที่ 21-22 แล้วแยกเข้าวัดไปอีก 10 กม. วัดนี้เป็นแหล่งเก่าแก่ของหอยนางรมยักษ์ มีอายุกว่า 1,000 ปี มีเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นจากการนำเอาหอยนางรมมาสร้างเป็นรูปเจดีย์ จึงเรียกว่า “เจดีย์หอย” มีอยู่ด้วยกัน 2 องค์ องค์แรกอยู่ปากทางเข้าวัด องค์ที่สองอยู่ในบริเวณวัด ในบริเวณวัดมีบึงน้ำขนาดใหญ่มีปลาสวายที่ทางวัดเลี้ยงอยู่เป็นจำนวนมาก และบ่อเต่าอยู่ข้างๆบึง นักท่องเที่ยวสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาและเต่าได้

 • วัดลำมหาเมฆ

ตั้งอยู่ที่ บ้านลำมหาเมฆ หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว ห่างจากจังหวัดตามเส้นทางถนนปทุมธานี-บางเลน ประมาณ 14 กม. อยู่ระหว่างทางไปวัดเจดีย์หอย จะพบทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าวัด ระยะทางจากทางแยกนี้ประมาณ 1 กม. สิ่งที่น่าสนใจคือ บริเวณบึงน้ำไหลของวัดมีนก หลากหลายชนิดอาศัยสร้างรัง ฟักไข่ตามธรรมชาติจำนวนมาก ได้แก่ นกกระยางขาว นกกระสา นกกาน้ำ และนกชนิดอื่นๆ [2]

อ้างอิง

ตำบลคลองพระอุดม  หลังคา พียู ลายไม้

 ตำบลคูขวาง แผ่นใส สีขาวขุ่น 

อบต. คูบางหลวง แผ่นกันสาดโปร่งแสง

อบต. บ่อเงิน หลังคา แซนวิช พียูโฟม

อบต. ระแหง แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

อบต. ลาดหลุมแก้ว แผ่นใส สีใสกระจก

อบต. หน้าไม้ หลังคา พียู  โฟม

ลาดหลุมแก้ว หลังคาครัว

ลาดหลุมแก้ว หลังคาครัว ลาดหลุมแก้ว หลังคาครัว เอ็มเค เม […]

Call Now Button